We are beta testing our new website and would love your feedback. Click here to visit it.

Close
News
News
Press Releases
Archives

Show me items from:


 

Other pages in News:

Press Releases

Diocesan News

Committee News

Bishops' Advisory Commission on Doctrine

Bishops' Appeal Committee

Bishops' Selection Conference

Board of Education (N.I.)

Board of Education (R.O.I.)

Broadcasting Committee

Central Communications Board

Church in Society Committee

Commission on Ministry

Council for Mission

Disability Working Group

Hard Gospel Committee

Literature Committee

Liturgical Advisory Committee

Marriage Council

Parish Development Working Group

Priorities Fund

Standing Committee

Synodical Reform Committee

Irish Times Notes

RCB Library Notes

Upcoming Events

RSS news feed

View latest news as RSS

Printable version

Urnaí na Nóna Trí theangach – Hwyrol Weddi Tairieithog – Tri–lingual Evensong – 16/02/2013

Press Releases

Added on 30/01/2013

Oibreacha iontacha Dé á bhfógairt i ngach teanga dár gcuid
Proclaiming in all our tongues the wonderful works of God
Llefaru yn ein hieithoedd ni am fawrion weithredoedd Duw

16 Feabhra  16 February 2013
Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath/Christ Church Cathedral, Dublin

Seimineár Seminar  ag 2.00–4.30 i.n.
Seoladh Leabhair Book Launch ag 5.00 i.n.

An Chomaoineach Naofa agus Seirbhísí eile
Holy Communion and other frequently–used Services

Urnaí na Nóna Trí theangach ag 6.00 i.n.
Tri lingual Evensong
Hwyrol Weddi Tairieithog 

(English Version below)
Ábhar áthais do Chumann Gaelach na hEaglaise cuireadh a thabhairt duit bheith i bpáirt linn ar an lá ar leith seo nuair a sheolfaimid ár leabhar nua dátheangach seirbhísí.   Tá mar aidhm ag an leabhar nua adhradh dátheangach a éascú agus an tslí a réiteach do léargas diaga úrnua agus sinn i mbun adhartha.  Cúis áthais ar leith dúinn ár gcairde ón Eaglais sa Bhreatain Bheag a bheith linn ón uair gurbh iad a dtéacsanna siúd a spreag sinn chun an leabhar seo a chur ar fáil. 

Cloisfimid uathu le linn an tseimineáir a thionólfar sa Seomra Ceoil, thuas staighre in Ardteampall Chríost. Cloisfimid faoin a bhfuil faoi chaibidil acu san Eaglais sa Bhreatain Bheag chun áit níos suntasaí a thabhairt don Bhreatnais i saol na hEaglaise ansin.  Easpag Bangor, an Fíor–Urr. Andrew John, a bheidh mar cheann ar an toscaireacht  agus áireofar uirthi Cynog Davis Uas., iar–TP agus CT don Ceredigion, an Canónach Urr. Nia Catrin Williams, Deoise Bangor, agus an tUrr. Gwynn ap Gwilym, Comhairleoir na nEaspag ar Ghnóthaí Eaglasta.  Labhróidh Easpag Chaisil agus Osraí, an Fíor–Urr. Michael Burrows (éarlamh Chumann Gaelach na hEaglaise), an tArd–Deagánach Gary Hastings, agus Dáithí Ó Maolchoille ar na hábhair seo chomh maith i gcomhthéacs Éireannach.

Beidh seoladh foirmiúil an leabhar nua seirbhísí ar siúl sa Lusca (crypt) ar 5 pm agus leanfar le hUrnaí na Nóna trítheangach.   Bíonn a blas is a séis féin ag gach teanga agus tá rún againn oibreacha iontacha Dé a fhógairt i ngach teanga dár gcuid. 


                                                                   

Cumann Gaelach na hEaglaise is pleased to invite you to join us on this special day as we launch our new bilingual services book.  The purpose of the book is to facilitate bilingual worship and open up the possibilities of new theological insights in our experience of worship.  

We are very pleased that our friends in the Church in Wales will be with us as it was their texts which inspired us to produce this book.  We will be hearing from them during the seminar, which will be held in the Music Room, upstairs in Christ Church Cathedral. We will learn of the measures under consideration in the Church in Wales to give the Welsh language an enhanced place in the life of the Church there.   The delegation will be led by the Bishop of Bangor, the Rt. Rev Andrew John, and include Mr. Cynog Davis, former MP and AM for Ceredigion, Rev Canon Nia Catrin Williams, Diocese of Bangor and Rev. Gwynn ap Gwilym, Bishops’ Adviser for Church Affairs.  The Bishop of Cashel and Ossory, the Rt Rev Michael Burrows (patron of Cumann Gaelach na hEaglaise), Archdeacon Gary Hastings, and Dáithí Ó Maolchoille will also speak to these issues in an Irish context. 

The formal launch of the new services book will be in the Crypt at 5.00 followed by a trilingual Evensong at 6.00.  Every language has its own atmosphere and melody, and we hope to proclaim the wonderful works of God in all our languages.  


Church of Ireland

 CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE
The Irish Guild of the Church
Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
Christ Church Cathedral, Dublin 8

Caroline Nolan
(Oifigeach Forbartha Gaeilge)
+353 (0)85 1632772
+353 (0)26 45741
gaeleaglais@gmail.com
Aonghus Dwane
(Rúnaí Oinigh)
+353 (0)87 6232841
dwane.aonghus@gmail.com

www.facebook.com/Gaeleaglais 
www.gaeleaglais.ie 

Cúlra
Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.
Background Information
Cumann Gaelach na hEaglaise: The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.

 

 

www.twitter.com/churchofireland     www.facebook.com/churchofireland