News
News
Upcoming Events

Printable version

Upcoming events with Cumann Gaelach na hEaglaise

Upcoming Events

Added on 19/09/2013

25 Meán Fómhair: An Sráidbhaile, Ag guí inár mbuataisí!
13 Deireadh Fómhair : Dún Garbhán, Altú Buíochais an Fhómhair.
2 Samhain: Cill Airne, An tOireachtas.
15 Nollaig: Béal Feirste, Seirbhís Bhliantúil Chathartha Carúl.

25 Meán Fómhair 2013: Beidh seastán ag Cumann Gaelach na hEaglaise ag an Ploughing Championships i Sráidbhaile agus beidh paidreacha againn i nGaeilge ag 3.00pm ar an gCéadaoin. Fáilte roimh chách.

13 Deireadh Fómhair 2013: Beidh seirbhís éacúiméineach, Altú Buíochais an Fhómhair, (dátheangach) i dTeampall Naomh Muire, i nDún Garbhán ag 7.30pm. Beidh an tEaspag Burrows i mbun seirbhíse. Tá fáilte ar leith chuig muintir na Rinne agus beidh baill ó Chór Fear na nDéise ann. Tá fáilte roimh chách agus beidh leabhar seirbhíse dátheangach ar fáil chun adhradh dátheangach a éascú.

2 Samhain 2013. Beidh Seirbhís Machnaimh ag Cumann Gaelach na hEaglaise arís i mbliana ag an Oireachtas i gCill Áirne. Beidh sé ar siúl in Óstán Gleneagle ag 5.15pm.

15 Nollaig 2013. Beidh Seirbhís Charthartha Carúl i dTeampall Naomh Seoirse ag 5.00pm. Beidh an tEaspag Alan Abernethy, an tUrr William Crawley, agus an tArdmhéara, Máirtín Ó Muilleoir, ann. Tá Cumann Gaelach na hEaglaise ag tacú leis an tseirbhís seo agus beidh seoladh leabhair, An Chomaoineach Naofa agus Seirbhíse Eile, ann chomh maith.

Bíonn seirbhísí rialta in Ardteampall Chríost agus Béal Feirste, agus, idir Mheán Fómhair agus Nollaig, beidh na seirbhísí thíos ann:
Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath: Beidh Úrnaí na Nóna, dátheangach, ag 3.30pm ar, 29 Meán Fómhair, 27 Deireadh Fómhair agus 24 Samhain agus beidh An Chomaoineach Naofa, as Gaeilge ar 29 Nollaig ag 3.30pm.

Naomh Seoirse, Béal Feirste. Beidh Urnaí na Nóna, as Gaeilge ag 3.00pm ar 5 Deireadh Fómhair agus ar 2 Samhain agus beidh ranganna Gaeilge ar súil ag feadh 10 seachtaine ó 27 Meán Fómhair, 6–7.00pm.

Upcoming Events and Services with the Irish Guild of the Church
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25 September: Stradbally, Praying in our Wellies!
13 October: Dungarvan, Harvest Thanksgiving Service.
2 November: Killarney: An tOireachtas.
15 December: Belfast: Annual Civic Carol Service.

25 September 2013. Cumann Gaelach na hEaglaise will have a stand at the Ploughing Championships (under the auspices of the Diocese of Cashel, Ferns and Ossory) in Stradbally, Co. Laois and we will have prayers in Irish at 3.00pm on the Wednesday afternoon. Everyone is welcome.

13 October 2013. Bishop Michael Burrows will preside over an ecumenical bilingual Harvest Festival Service in St. Mary’s, Dungarvan at 7.30pm. This year we especially welcome members of Cór Fear na nDéise. We invite you to this service and we will be using our new bilingual parallel text book to ensure that everyone can participate in the service.

2 November 2013. Cumann Gaelach na hEaglaise will have a Reflective Service during the Oireachtas in Killarney this year. The service will be in the Gleneagle Hotel at 5.15pm

15 December 2013. The Annual Civic Carol Service will be in St. George’s Church at 5.00pm. Participating in the service will be the Bishop of Connor, Bishop Alan Abernethy, Rev. William Crawley, the Lord Mayor, Máirtín Ó Muilleoir. Cumann Gaelach na hEaglaise will be supporting this service and launching our new bilingual service book, Holy Communion and Other Services.
There are regular services in Christchurch Cathedral, Dublin and St. George’s Belfast and, between now and Christmas, the services will be as follows:
Christchurch Cathedral, Dublin: There will be bilingual Evensong at 3.30pm on 29 September, 27 October and 24 November. The Eucharist will be in Irish on 29 December at 3.30pm.

St. George’s, Belfast: There will be Evening Prayer in Irish on 5 October and 2 November and a 10–week Irish course starts on 27 September between 6–7.00pm.

 


Church of Ireland

 CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE
The Irish Guild of the Church
Ardteampall Chríost, Baile Átha Cliath 8
Christ Church Cathedral, Dublin 8
Caroline Nolan
(Oifigeach Forbartha Gaeilge)
+353 (0)85 1632772
+353 (0)26 45741
gaeleaglais@gmail.com
Aonghus Dwane
(Rúnaí Oinigh)
+353 (0)87 6232841
dwane.aonghus@gmail.com

www.facebook.com/Gaeleaglais 
www.gaeleaglais.ie 

Cúlra
Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon Éireannach a chur ar aghaidh in imeachtaí na hEaglaise.
Background Information
Cumann Gaelach na hEaglaise:  The Irish Guild of the Church was founded in 1914 to (1) promote all that tends to preserve within the Church of Ireland the spirit of the ancient Celtic Church and to provide a bond of union for all members of the Church of Ireland inspired with Irish ideals, (2) promote the use of the Irish language in the Church, (3) collect from Irish sources suitable hymns and other devotional literature, (4) encourage the use of Irish art and music in the Church.

 

 

www.twitter.com/churchofireland     www.facebook.com/churchofireland